Strøm

Strømproduksjon

Strøm er noe som lages ved at man ofte beveger på en del. Delen som beveger seg skaper energi som strøm er. Energien som lages kan overføres til andre steder hvor den kan brukes. Når strøm overføres til andre steder vil det skape noe tap. Dette fordi ledninger ikke holder på 100% av strømmen. Når du skal lage strøm så må du vanligvis skape en bevegelse. Den typiske måten å lage strøm på er ved at man har en turbin som man får til å bevege seg. Hvordan du får en turbin til å røre på seg avhenger av hva du har der du er. Ser du på noen land i Europa så bruker de gass eller kull. Kull er sett på som en veldig dårlig måte å lage strøm på.

Produser grønn strøm

Selskaper i forskjellige land trenger ikke å kun bruke gass eller kull for å varme opp vanndamp slik at dampen flytter på deler i turbiner som gir deg strøm. Her er det viktig å se på flere ting. I dag så kan du også bruke varmen fra sola til å gi deg strøm. Dette er viktig for at du skal få til det som er viktig for deg. Her kan det være mange forskjellige måter å bruke grønn strøm på. Skal det være noe som gir deg noe så er det grønn strøm. Når vi snakker om grønn strøm snakker vi om måter som delene i en turbin kan røre på seg uten at du må brenne noe eller på andre måter påføre miljøet skade. Her ser vi på vann, sol, ving og andre kilder.

Strømforbruket

Norge er et kaldt land å bo i sammenlignet med mange andre land. Derfor er det viktig at man har god tilgang til varme. Vi fyrer mye med strøm i Norge og derfor bruker de fleste husstander i Norge i snitt ca. 50% av strømforbruket per år på oppvarming. Det er derfor viktig at strømregningen er så lav som mulig. Billig strøm er det beste, men ikke like lett å finne. Strømforbruket i norske hjem er som sagt fordelt slik at halvparten går til oppvarming, 20% til varmtvann og de resterende 20-30 til elektrisk utstyr. Med varmtvann menes dusj, oppvask og andre apparater som bruker vann. Elektrisk utstyr er apparater som TV, kjøleskap, lys og annet.

Ønsker man billigere strøm kan det gjøres på 2 måter. Skift strømleverandør slik at strømregningen går ned eller bruk mindre strøm. Det viktigste er å gjøre begge deler. Du som bruker av strøm bør alltid jakte på billigere strøm. Bytt strømleverandør så ofte du kan slik at strømmen blir billigere for deg. Samtidig bør man redusere strømmen der man kan. Man kan ikke slutte å bruke strøm. Det er heller ikke målet. Målet er å bruke akseptable mengder slik at strømregningen reflekterer et beløp som du kan betale og mener er greit å betale.