Strøm

Strømproduksjon

Strøm er noe som lages ved at man ofte beveger på en del. Delen som beveger seg skaper energi som strøm er. Energien som lages kan overføres til andre steder hvor den kan brukes. Når strøm overføres til andre steder vil det skape noe tap. Dette fordi ledninger ikke holder på 100% av strømmen. Når du skal lage strøm så må du vanligvis skape en bevegelse. Den typiske måten å lage strøm på er ved at man har en turbin som man får til å bevege seg. Hvordan du får en turbin til å røre på seg avhenger av hva du har der du er. Ser du på noen land i Europa så bruker de gass eller kull. Kull er sett på som en veldig dårlig måte å lage strøm på.

Produser grønn strøm

Selskaper i forskjellige land trenger ikke å kun bruke gass eller kull for å varme opp vanndamp slik at dampen flytter på deler i turbiner som gir deg strøm. Her er det viktig å se på flere ting. I dag så kan du også bruke varmen fra sola til å gi deg strøm. Dette er viktig for at du skal få til det som er viktig for deg. Her kan det være mange forskjellige måter å bruke grønn strøm på. Skal det være noe som gir deg noe så er det grønn strøm. Når vi snakker om grønn strøm snakker vi om måter som delene i en turbin kan røre på seg uten at du må brenne noe eller på andre måter påføre miljøet skade. Her ser vi på vann, sol, ving og andre kilder.

Strømforbruket

Norge er et kaldt land å bo i sammenlignet med mange andre land. Derfor er det viktig at man har god tilgang til varme. Vi fyrer mye med strøm i Norge og derfor bruker de fleste husstander i Norge i snitt ca. 50% av strømforbruket per år på oppvarming. Det er derfor viktig at strømregningen er så lav som mulig. Billig strøm er det beste, men ikke like lett å finne. Strømforbruket i norske hjem er som sagt fordelt slik at halvparten går til oppvarming, 20% til varmtvann og de resterende 20-30 til elektrisk utstyr. Med varmtvann menes dusj, oppvask og andre apparater som bruker vann. Elektrisk utstyr er apparater som TV, kjøleskap, lys og annet.

Ønsker man billigere strøm kan det gjøres på 2 måter. Skift strømleverandør slik at strømregningen går ned eller bruk mindre strøm. Det viktigste er å gjøre begge deler. Du som bruker av strøm bør alltid jakte på billigere strøm. Bytt strømleverandør så ofte du kan slik at strømmen blir billigere for deg. Samtidig bør man redusere strømmen der man kan. Man kan ikke slutte å bruke strøm. Det er heller ikke målet. Målet er å bruke akseptable mengder slik at strømregningen reflekterer et beløp som du kan betale og mener er greit å betale.

Forbrukslån

Forbrukslån

Et forbrukslån er en rask måte å få tilgang til store beløper. Du trenger kun å fylle ut en søknad på nett for deretter å få penger innpå konto noen dager etter at den nødvendige dokumentasjonen er sendt inn. Hva er nå dette som gir oss tilgang til kapital så raskt? Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Denne usikkerheten føler bankene ganske sterkt når de ikke tar pant eller sikkerhet i andre eiendeler som du har. Det er ikke alle som har sikkerhet å gi, men fortsatt ønsker penger til forskjellige gjøremål. Det er ingen skam i å ønske seg en tur til fjerne strøk eller andre steder selv om man ikke har spart opp til dette allerede.

Den største ulempen med forbrukslån sammenlignet med andre lån er at renten er høyere enn på for eksempel et huslån. Det vil da si at det koster mer å låne disse pengene enn andre penger. Det er også en viss maksgrense på hvor mye du kan låne på forbrukslån. De fleste banker setter en stopper på 500.000 kroner. Noen banker tar det så høyt som 600.000 kroner.

Søk med BankID

Når du søker på et forbrukslån må du fylle ut en søknad. Søknaden kan fylles ut på internett eller andre måter. I Norge er derimot alle søknader på internett. Det gjør jobben lettere for alle som er involvert i prosessen. For å skrive under og bekrefte søknaden bruker man ofte BankID. Dette er en fin måte å få gjort unna identifiseringen uten at den tar for lang tid. Når må deretter har sendt søknaden får du et tilbud tilbake. Tilbudet spesifiserer hva du må betale i måneden og fordeler dette utover rentesats, nedbetalingstid og alle andre gebyrer du må betale. Tilbudene er ryddige og viser nøyaktig hva alt koster.

Det er viktig å huske på at søknaden ikke er bindene. Du må ikke ta tilbudet og lånet innvilges ikke ved at du har sendt en søknad og fått et lånetilbud tilbake. Du må si ja og det bruker du også BankID til.

Pengene kommer raskt

Det er viktig å vite når pengene kommer inn på konto. Pengene kommer til deg fra 1-3 dager etter at en kundebehandler har sett igjennom dine innsendte dokumenter og bekreftet at alt som trengs er mottatt. Det er med andre ord nokså kort tid før du får alle pengene. Pass derfor på at du bruker penger på en best mulig måte. Trenger du penger så kan du få dem. Her er det viktig at du får med deg de pengene du har lånt når du ønsker å bruke dem. Måtte du ha ventet for lenge ville du fort kommet i en situasjon hvor du heller måtte ha lagt litt til side eller kanskje måtte tatt opp et lån for å passe på deg selv før noe skjedde. Da blir litt av poenget borte.